alligator druckseitenkopf de logos druckseite


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH • Richard-Steiff-Straße 4 • D-89537 Giengen / Brenz • Tel. +49 (0)7322 130-1 • Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de
Zurück zur Normalansicht
kopfgrafik standard

Informacje ogólne

Ustawa o usuwaniu starych pojazdów określa obchodzenie się ze starymi pojazdami,
w szczególności poprzez tą ustawę ma zostać uregulowany i ulepszony ich recycling i dalsze wykorzystanie.


Dyrektywa 2000/53/EG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18. września 2000
dotycząca starych pojazdów kładzie szczególny nacisk na unikanie odpadów i
ograniczenie odpadów. Dyrektywa zaleca, żeby pojazdy, które zostały wprowadzone do
ruchu po 1. lipca 2003, nie zawierały ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.
W załączniku II tej wytycznej opisane zostają wyjątki oraz warunki dla wyjątków.


Tak przykładowo w stopach miedzi (np. mosiądz) i aluminium do celów obróbkowych
może być jeszcze pewien procent wagowy ołowiu.


Dla aluminium obowiązuje chwilowo górna granica 1,5 % Pb, od 1.
lipca 2008 tworzywo może zawierać tylko jeszcze max. 0,4 % ołowiu.

Rozporządzenie dotyczące starych samochodów obowiązuje nie tylko pojazdy, dotyczyrównież części zamiennych dla wszystkich pojazdów, które nie były w ruchu przed 1. lipca 2003.


Aby w najdalej idący sposób uniknąć zastosowania niebezpiecznych substancji,
w ALLIGATOR  Ventilgruppe już na etapie rozwoju zwraca się dużą uwagę 
na zgodność z dyrektywą 2000/53/EG.


Bliższe informacje na temat ustaw znajdują się na stronie internetowej Niemieckiego
Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów.
  www.bmu.de

© ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

Drukowanie strony     to top


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen /Brenz 


Ph. +49 (0)7322 130-1
Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de 


Logo Stomil      Logo EHA     Logo ALLIGATOR