alligator druckseitenkopf de logos druckseite

WEGMANN automotive GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 6 • D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 931 321 04 0 • Fax +49 931 321 04 999 • info@wegmann-automotive.com

Zurück zur Normalansicht
kopfgrafik standard

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej firmie ALLIGATOR, lub są wykorzystywane w inny sposób przez firmę ALLIGATOR, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon
i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy ALLIGATOR lub posiadacza praw autorskich

Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub przetwarzanie jakichkolwiek materiałów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub ich wykorzystywanie do innych celów niż na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

Z powodu ciągłego udoskonalania jakości naszych produktów możliwe są rozbieżności pomiędzy treścią tej strony internetowej i katalogu.

© ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH

Drukowanie strony     to top


ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen /Brenz 


Ph. +49 (0)7322 130-1
Fax +49 (0)7322 130-359
info@alligator-ventilfabrik.de 


Logo Stomil      Logo EHA     Logo ALLIGATOR